Fundusz Norweski

logofn
ZAPYTANIE OFERTOWE – NR 2/HOLDMAR/2024

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nowego środka trwałego – Instalacja fotowoltaiczna – 16.02.2024 r.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986   Wydłużenie terminu na składanie ofert o

Czytaj dalej »
logofn
Dostawa i montaż linii #3

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 02.10.2023 r. Rozstrzygnięcie postępowania: Wybrana oferta

Czytaj dalej »
logofn
Dostawa i montaż linii #2

Dostawa i montaż linii do recyklinguwiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolneręki) – data: 30.09.2023 r. OTRZYMANIE OFERT OD PODMIOTU: GUIDETTI SRL

Czytaj dalej »
logofn
Dostawa i montaż linii

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – rozpoczęcie postępowania (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 21.09.2023 r. Wysłanie zaproszenia

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2023

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2023 r. DOTYCZY:POSTĘPOWANIA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI WSPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARUGOSPODARCZEGO (EOG)

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021

Czytaj dalej »

Wystąpienie na Targach EKOTECH w Kielcach na spotkaniu zrzeszenia FORS w dniu 10.04.2024

Postępowanie na dostawę linii fotowoltaicznej

Poniżej link do ogłoszenia. W załączeniu dokumenty dla oferentów. Termin do 23.02.2024.  

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie

Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych

w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami

a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

 

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia

o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro

w ramach kolejnych programów funduszy w latach 19942014.

 

Fundusze EOG na lata 20142021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których

wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia

kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw

członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

bannerfundusznorweski

02.11.2022 r.

INFORMACJA O PLANOWANYM WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

 Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir informuje o planowanym ponownym wszczęciu postępowania pn. „Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej – elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem”. Postepowania o numerze 1/HOLDMAR/2022 zostanie opublikowane na bazie TED oraz na stronie www.kasacjasamochodow.pl/fundusz-norweski/ 02.12.2022 r. W razie zmian, Zamawiający poinformuje na stronie o nowym terminie.

Hotel Trylogia - spotkanie Fundusz Norweski 2022

Dnia 4.0.22 odbyło się spotkanie dotyczące Funduszu Norweskiego w Hotelu Trylogia. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości wsparcia projektów rozwojowych poprzez środki z Funduszu Norweskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz beneficjentów, co sprzyjało wymianie perspektyw i doświadczeń. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 Wydatki ogółem: 5 710 291.62 PLN

 

Wydatki kwalifikowalne: 5 679 421.02PLN

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 3 122 181.56 PLN

Kwota wsparcia [euro]: 727 306,55

Fundusz Norweski

30 września 2021 pod Wrocławiem odbyło się spotkanie członków izby przemysłowo – handlowej gospodarowania złomem. Jednym z tematów spotkania był Fundusz Norweski. 

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

 

Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir w ramach projektu „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania elektroodpadów” korzysta z dofinansowania o wartości 727 306,55 EURO otrzymanego od Norwegii.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego na skalę świata procesu umożliwiającego przerób i rafinacje złomu różnych metali, w celu uzyskania czystego granulatu.

 

Termin realizacji projektu:

01/01/2021 r. – 31/12/2021 r.

 

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

 

www.norwaygrants.org

Project co-financed under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 19.1 New Products and Investments. 19.1.1 Green industry innovation – Green growth

 

                  Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir, under the project „Implementation of an innovative waste reduction process in the form of electrowaste processing,” benefits from funding of EUR 727 306.55 received from Norway.

 

Purpose of the project:

                  The aim of the project is to implement a world-wide innovative process enabling the processing and refining of scrap of various metals in order to obtain pure granulate.

 

Project completion date:

01/01/2021 r. – 31/12/2021 r.

 

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

 

www.norwaygrants.org

logofn