Fundusz Norweski

logofn
Dostawa i montaż linii #3

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 02.10.2023 r. Rozstrzygnięcie postępowania: Wybrana oferta

Czytaj dalej »
logofn
Dostawa i montaż linii

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – rozpoczęcie postępowania (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 21.09.2023 r. Wysłanie zaproszenia

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2023

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2022

Spotkanie biznesowe – Fundusz Norweski Spotkanie biznesowe odbyło się w dn. 4.06.2022 w Zielonce w kompleksie hotelowym Trylogia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się osoby zajmujące

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021

Czytaj dalej »
bannerfundusznorweski

02.11.2022 r.

INFORMACJA O PLANOWANYM WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

 Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir informuje o planowanym ponownym wszczęciu postępowania pn. „Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej – elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem”. Postepowania o numerze 1/HOLDMAR/2022 zostanie opublikowane na bazie TED oraz na stronie www.kasacjasamochodow.pl/fundusz-norweski/ 02.12.2022 r. W razie zmian, Zamawiający poinformuje na stronie o nowym terminie.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 Wydatki ogółem: 5 710 291.62 PLN

 

Wydatki kwalifikowalne: 5 679 421.02PLN

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 3 122 181.56 PLN

Kwota wsparcia [euro]: 727 306,55

Fundusz Norweski

30 września 2021 pod Wrocławiem odbyło się spotkanie członków izby przemysłowo – handlowej gospodarowania złomem. Jednym z tematów spotkania był Fundusz Norweski. 

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

 

Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir w ramach projektu „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania elektroodpadów” korzysta z dofinansowania o wartości 727 306,55 EURO otrzymanego od Norwegii.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego na skalę świata procesu umożliwiającego przerób i rafinacje złomu różnych metali, w celu uzyskania czystego granulatu.

 

Termin realizacji projektu:

01/01/2021 r. – 31/12/2021 r.

 

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

 

www.norwaygrants.org

Project co-financed under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 19.1 New Products and Investments. 19.1.1 Green industry innovation – Green growth

 

                  Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir, under the project „Implementation of an innovative waste reduction process in the form of electrowaste processing,” benefits from funding of EUR 727 306.55 received from Norway.

 

Purpose of the project:

                  The aim of the project is to implement a world-wide innovative process enabling the processing and refining of scrap of various metals in order to obtain pure granulate.

 

Project completion date:

01/01/2021 r. – 31/12/2021 r.

 

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

 

www.norwaygrants.org

logofn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.