logofn

Dostawa i montaż linii

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – rozpoczęcie postępowania (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 21.09.2023 r.

Wysłanie zaproszenia do złożenia oferty/zaproszenie do negocjacji do podmiotu:…………………………………….

 

Dostawa i montaż linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złom u komunalnego oraz złomu opakowaniowego – rozpoczęcie postępowania (tryb zamówienia z wolnej ręki) – data: 21.09.2023 r.

 

Wysłanie zaproszenia do złożenia oferty/zaproszenie do negocjacji do podmiotu:…………………………………….