Dostawa i montaż linii

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – rozpoczęcie postępowania (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 21.09.2023 r.

Wysłanie zaproszenia do złożenia oferty/zaproszenie do negocjacji do podmiotu:

GUIDETTI s.r.l
Via Salvi, 1 – 44045 RENAZZO (FE)
Tel. 051.6858511 – Fax 051.972099
P.IVA 01460390386 – C.F. 01720221207

Dostawa i montaż linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złom u komunalnego oraz złomu opakowaniowego – rozpoczęcie postępowania (tryb zamówienia z wolnej ręki) – data: 21.09.2023 r.

Wysłanie zaproszenia do złożenia oferty/zaproszenie do negocjacji do podmiotu:

O.M.A.R. srl
Via Marmolada, 2 Z.I. Nord
31027 Spresiano – Treviso Italy
Registro imprese Treviso n
° 03385030261
VAT number: 03385030261