ZAPYTANIE OFERTOWE – NR 2/HOLDMAR/2024

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nowego środka trwałego – Instalacja fotowoltaiczna – 16.02.2024 r.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986

 

Wydłużenie terminu na składanie ofert o 7 dni ze względu na udzielone odpowiedzi – 21.02.2024 r.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986?sekcja=pytania

 

Zakończenie postępowania – 28.02.2024 r.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986?sekcja=oferty

 

Rozstrzygnięcie postepowania:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986?sekcja=oferty

 

Została wybrana oferta

Nazwa podmiotu

INOVATIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejscowość

Baniocha

Cena

146370,00 PLN

 

Data oferty: 23.02.2024 r.

Sposób złożenia oferty: osobiście

Całkowita cena brutto (w PLN): 146370,00 PLN

Termin realizacji od podpisania umowy (w dniach kalendarzowych): do 14 dni od dnia podpisania umowy

Zastosowanie paneli PV na modułach glas-glas z min. 25 lat gwarancji na produkt: TAK

Min. produkcja energii na rok 49 000 moc kWh: TAK

Po okresie 6 miesięcy od oddania do użytku podłączenia instalacji wykonanie przeglądu bezpłatnego, który obejmuje sprawdzenie całej instalacji oraz wykonanie pomiarów: TAK

Czas reakcji serwisu (przyjazd na miejsce awarii) w godzinach: 2 h

 

Pozostałe oferty odrzucono ze względu ma braki w ofertach / załącznikach do oferty, które mimo wezwania, nie zostały uzupełnione w terminie.