logofn

Dostawa i montaż linii #2

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 30.09.2023 r.

OTRZYMANIE OFERT OD PODMIOTU:

GUIDETTI SRL

DANE OFERTY:

A.   Całkowita cena brutto wynosi …………………………… PLN/EUR

 1. Czas realizacji /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/

Do 4 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 5 miesięcy od podpisania umowy

 1. Gwarancja /w m-c/ wynosi …………………………………………….………………………
 2. Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zgłoszonej awarii) wynosi

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……………

 1. Serwis dostępny w Polsce /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK

NIE

 1. Kryterium pro-środowiskowe /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK*

NIE

 

Dostawa i montaż linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złom u komunalnego oraz złomu opakowaniowego – (tryb zamówienia z wolnej ręki) – data: 30.09.2023 r.

OTRZYMANIE OFERT OD PODMIOTU:

ITR Recycling Technologies

DANE OFERTY:

 1. Całkowita cena brutto wynosi …………………………… PLN/EUR
 2. Czas realizacji /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/

Do 4 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 5 miesięcy od podpisania umowy

 1. Gwarancja /w m-c/ wynosi ……………………………………………….………………………
 2. Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zgłoszonej awarii) wynosi

 

………………………………………………………………………………………….…………..

 1. Wydajność młyna młotkowego w linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu opakowaniowego wynosi

 

………………………………………………………………………………………….…………

 1. Serwis dostępny w Polsce /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK

NIE

 1. Kryterium pro-środowiskowe /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK*

NIE