Dostawa i montaż linii #2

Dostawa i montaż linii do recyklingu
wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolne
ręki) – data: 30.09.2023 r.

OTRZYMANIE OFERT OD PODMIOTU:

GUIDETTI SRL

DANE OFERTY:

A.   Całkowita cena brutto wynosi 540.860,00 EUR

 1. Czas realizacji /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/

Do 4 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 5 miesięcy od podpisania umowy

 1. Gwarancja /w m-c/ wynosi 24 miesiące.
 2. Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zgłoszonej awarii) wynosi 48h.
 1. Serwis dostępny w Polsce /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK

NIE

 1. Kryterium pro-środowiskowe /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK*

NIE

Dostawa i montaż linii do przerobu
mieszaniny metali oraz separacji złom u komunalnego oraz złomu
opakowaniowego – (tryb zamówienia z wolnej ręki) – data: 30.09.2023 r.

OTRZYMANIE OFERT OD PODMIOTU:

O.M.A.R. srl

DANE OFERTY:

 1. Całkowita cena brutto wynosi 841.000,00 EUR
 2. Czas realizacji /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/

Do 4 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 4 miesięcy do 5 miesięcy włącznie od podpisania umowy

Powyżej 5 miesięcy od podpisania umowy

 1. Gwarancja /w m-c/ wynosi 24 miesiące.
 2. Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zgłoszonej awarii) wynosi 48h.
 1. Wydajność
  młyna młotkowego w linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji
  złomu komunalnego oraz złomu opakowaniowego wynosi

Rodzaj obrabianego materiału*: Silniki elektryczne i transformatory do 7kg
puszki i pojemniki 

Produkcja**: Minimum 6 ton/h

Obróbka końcowa: Redukcja rozmiaru, waloryzacja i separacja przetworzonego materiału

 1. Serwis dostępny w Polsce /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK

NIE

 1. Kryterium pro-środowiskowe /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/

TAK*

NIE