Zaświadczenie Kasacyjne I Dokumenty Do Wyrejestrowania Pojazdu

Zaświadczenie Kasacyjne I Dokumenty Do Wyrejestrowania Pojazdu

Na samym zezłomowaniu czy kasacji nasza przygoda z wymagającym demontażu autem się nie kończy.

Zaświadczenie Kasacyjne I Dokumenty Do Wyrejestrowania Pojazdu - Sprawdź

Na samym zezłomowaniu czy kasacji nasza przygoda z wymagającym demontażu autem się nie kończy. Aby legalnie przestać być właścicielem pojazdu i nie musieć płacić obowiązkowego ubezpieczenia OC, należy wyrejestrować auto we właściwym urzędzie. Od ręki wydajemy zaświadczenie kasacyjne i pomagamy skompletować dokumenty do wyrejestrowania pojazdu.

Odbierz Zaświadczenie Kasacyjne

Jesteśmy legalną stacją demontażu, przyjmującą auta do kasacji. Jako w pełni uprawniona do tego jednostka zajmujemy się:

 • usuwaniem i neutralizacją substancji oraz elementów niebezpiecznych (odpadów) dla środowiska (np. płynów)
 • recyklingiem części samochodowych
 • wymontowaniem i obrotem części, które mogą nadać się do ponownego użytku i są w pełni sprawne (jeżeli stan auta na to pozwala).

Wystawiamy również oficjalne zaświadczenie kasacyjne, niezbędne do wyrejestrowania pojazdu. Zaświadczenie kasacyjne, zwane inaczej zaświadczeniem o demontażu pojazdu, wydajemy w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dla nas, dla właściciela pojazdu oraz dla urzędu.

Jakie Dane Zawiera Poprawne Zaświadczenie Kasacyjne?

Zaświadczenie kasacyjne to oficjalny dokument sporządzany na podstawie państwowego wzoru, jednakowego dla każdego auta poddawanego kasacji/demontażowi. Wzór określa rodzaj i kolejność danych, które muszą się w takim zaświadczeniu znaleźć. Zaświadczenie kasacyjne szczegółowo określa: przedsiębiorstwo dokonujące kasacji, pojazd ulegający kasacji oraz jego właściciela. W zaświadczeniu kasacyjnym muszą się znaleźć:

 • nazwa i adres stacji demontażu oraz numer zezwolenia legalizujący jej usługi
 • precyzyjne dane samochodu: markę, typ, model, numer rejestracyjny, numer VIN, znak państwa, w którym jest zarejestrowany
 • dane osobowe właściciela pojazdu (i pełnomocnika, jeśli występuje): imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub siedziby, jeśli auto jest np. na firmę) i obywatelstwo
 • oświadczenie o kasacji/demontażu – unieważnienie dowodu rejestracyjnego/karty/tablic pojazdu (zależne od indywidualnych przypadków).

Przyjeżdżając na kasację, trzeba mieć przy sobie komplet dokumentów samochodowych. Kasację potwierdzamy pieczęcią przedsiębiorstwa oraz podpisem pracownika stacji demontażu. Zaświadczenie kasacyjne jest wymagane przy składaniu urzędowego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu wycofanego z eksploatacji.

zaświadczenie kasacyjne

Dokumenty Do Wyrejestrowania Pojazdu

Kasacja pojazdu jest jednym z przypadków, w których ustawa „Prawo o ruchu drogowym” dopuszcza wyrejestrowanie pojazdu. Wniosek o wyrejestrowanie składa się w wydziale komunikacji urzędu odpowiedniego dla ostatniego miejsca zarejestrowania samochodu, a może to zrobić: właściciel pojazdu, wszyscy współwłaściciele pojazdu lub uprawniony pełnomocnik. Dokumenty do wyrejestrowania pojazdu to nie tylko zaświadczenie kasacyjne oraz poprawnie wypełniony wniosek. Co ponadto będzie potrzebne? Dokumenty do wyrejestrowania pojazdu to:

 • wypełniony wniosek
 • zaświadczenie kasacyjne
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • tablice pojazdu
 • karta pojazdu (jeśli została wydana)
 • zaświadczenie o pełnomocnictwie (jeśli o wyrejestrowanie stara się pełnomocnik)
 • akt własności pojazdu (nie zawsze wymagany)
 • dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty skarbowej z tytułu wyrejestrowania pojazdu.

Jeśli którykolwiek element został utracony – tablice, dowód rejestracyjny – w procesie demontażu, zastępuje się go stosownym oświadczeniem wydanym przez stację demontażu. Nie można zapomnieć także o dowodzie osobistym, który potwierdzi nasze dane osobowe widniejące we wniosku i zaświadczeniu kasacyjnym – dzięki temu dokumenty do wyrejestrowania pojazdu na pewno zostaną przyjęte.