Postępowanie 1/HOLDMAR/2023

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2021, W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 214 000 EURO, CO STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 913 630 ZŁ DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

NAZWA POSTĘPOWANIA: 

„Zakup linii do recyklingu oraz zakup linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu”

 

NUMER POSTĘPOWANIA:

1/HOLDMAR/2023

 

Postępowanie realizowane na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021, numer projektu: NORW.19.01.01-14-0001/20.

 

 

Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów PZP, a realizowane zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu PZP. Przepisy PZP nie stanowią podstawy prawnej realizacji postępowania i udzielenia zamówienia

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY: 

s.szymanski@holdmar.com.pl

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest poniżej:

Dodatkowe komunikaty w sprawie prowadzonego postępowania: