Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych