Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (-Grupa kapitałowa-)